Galerie Icon  Band II,2 Seite 2039f.

RE Scan 5 = Athenaios 24

2035f. Athenaios 24

RE Scan 9 = Athenion 4

2039f. Athenion 4

RE Scan 3 = Athenius 1

2043f. Athenius 1

RE Scan 7 = Athenodoros 26

2047f. Athenodoros 26

RE Scan 1 = Athletai

2051f. Athletai

RE Scan 5 = Athletai

2055f. Athletai

RE Scan 9 = Ἆθλον

2059f. Ἆθλον

RE Scan 3 = Ἀθλοθέτης

2063f. Ἀθλοθέτης

RE Scan 7 = Athos 1

2067f. Athos 1

RE Scan 1 = Athribis 2

2071f. Athribis 2

RE Scan 5 = Atidius 4

2075f. Atidius 4

RE Scan 9 = Atilius 35

2079f. Atilius 35