Register Dolomeni

Galerie Icon  Band V,1 Seite 1287f.

RE Scan = Dolichos 5

1283f. Dolichos 5

RE Scan = Dolomeni

1287f. Dolomeni

RE Scan = Dolopion 1

1291f. Dolopion 1

RE Scan = Domavia

1295f. Domavia

RE Scan = Domesticus 2

1299f. Domesticus 2

RE Scan = Dominium

1303f. Dominium

RE Scan = Dominus 1

1307f. Dominus 1

RE Scan = Domitiae horti

1311f. Domitiae horti

RE Scan = Domitius

1315f. Domitius

RE Scan = Domitius 14

1319f. Domitius 14

RE Scan = Domitius 20

1323f. Domitius 20

RE Scan = Domitius 22

1327f. Domitius 22