Galerie Icon  Band XVII,1 Seite 1087f.

RE Scan 083 = Notitia dignitatum

1083f. Notitia dignitatum

RE Scan 087 = Notitia dignitatum

1087f. Notitia dignitatum

RE Scan 091 = Notitia dignitatum

1091f. Notitia dignitatum

RE Scan 095 = Notitia dignitatum

1095f. Notitia dignitatum

RE Scan 099 = Notitia dignitatum

1099f. Notitia dignitatum

RE Scan 103 = Notitia dignitatum

1103f. Notitia dignitatum

RE Scan 107 = Notitia dignitatum

1107f. Notitia dignitatum

RE Scan 111 = Notitia dignitatum

1111f. Notitia dignitatum

RE Scan 115 = Notitia dignitatum

1115f. Notitia dignitatum

RE Scan 119 = Notos

1119f. Notos

RE Scan 123 = Nova Augusta

1123f. Nova Augusta

RE Scan 127 = Nova via

1127f. Nova via